Kategorie: Aktuality

Zahájení prezenční výuky od 11.5.2020

Zahájení prezenční výuky od 11.5.2020

Vážení rodiče, milí žáci,

na základě harmonogramu uvolnění škol a školských zařízení (platný od 30.4.2020) a souboru hygienických a bezpečnostních pokynů pro ZUŠ vydaných MŠMT, Vás informuji o organizaci vzdělávání a hygienických opatřeních v naší ZUŠ.

Hudební obor
Od 11. 5. 2020 se prezenční formou bude realizovat individuální výuka a skupinová výuka (max. 3 žáci ve skupině).
Kolektivní výuka (hudební nauka, instrumentální soubory, cimbálové muziky, sborový zpěv) bude probíhat nadále distanční formou vzdělávání a to z nemožnosti dodržet hygienické a bezpečnostní pokyny vydané MŠMT.

Výtvarný obor
Prezenční výuka začne od 11.5.2020. Vyučující výtvarného oboru Vás bude informovat o bližších detailech organizace výuky.

Taneční obor
Prezenční výuka začne v týdnu od 11.5.2020. Vyučující Vás bude informovat o bližších detailech organizace výuky.

 

Dle pokynů MŠMT je nutné dodržovat následující hygienická opatření:

  • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
  • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
  • Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do učebny, musí každý použít dezinfekci na ruce (dezinfekci zajišťuje škola).
  • V průběhu vzdělávání a konzultací v učebně nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován odstup nejméně 1,5 metru.
  • Každý žák bude mít s sebou sáček na uložení roušky, při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.  
  • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě nezletilého žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy.

 

Při prvním vstupu do školy předkládá žák vyučujícímu podepsané čestné prohlášení (ke stažení zde), u nezletilých žáků musí být podepsáno zákonným zástupcem. Pokud nebude čestné prohlášení podepsané, nebude žákovi osobní účast ve výuce umožněna.

 

Těší se na Vás kolektiv ZUŠ

 

Mgr. Radim Havlíček
ředitel ZUŠ

Odkazy na dokumenty z MŠMT

Soubor hygienických a bezpečnostních pokynů pro ZUŠ:
http://www.zusuhostroh.cz/upload/dokumenty/ochrana_zdravi_zus.pdf

Čestné prohlášení:
http://www.zusuhostroh.cz/upload/dokumenty/cestne_prohlaseni.pdf

print Formát pro tisk

Výpis: Aktualit

Výsledky o přijetí nových žáků pro školní rok 2024/2025

Výsledky o přijetí nových žáků pro školní rok 2024/2025

Taneční obrazy - závěrečné a absolventské vystoupení

Taneční obrazy - závěrečné a absolventské vystoupení19.6.2024 v 17:00 hod. sál ZUŠ Hluk

Houslový podvečer

Houslový podvečer18.6.2024 v 17:00 hod. koncertní sál zámku Uh. Ostroh

Absolventský koncert - Hluk

Absolventský koncert - Hluk13.6.2024 v 18:00 hod. sál ZUŠ Hluk

Absolventský koncert - Uherský Ostroh

Absolventský koncert - Uherský Ostroh11.6.2024 v 17:00 hod. koncertní sál zámku Uh. Ostroh

Divoký západ v Uh. Ostrohu

Divoký západ v Uh. Ostrohu30.5.2024 v 17:00 hod. malý sál sokolovny ZUŠ Uh. Ostroh

Koncert tria PaCoRa / křest cimbálu

Koncert tria PaCoRa / křest cimbálu16.5.2024 v 18:00 sál ZUŠ Hluk

Hucký bombóz 2024

Hucký bombóz 202430.4.2024 v 18.00 hod. sál ZUŠ Hluk