Kategorie: Aktuality

Způsob hodnocení výsledků vzdělávání žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020

V souladu § 4 vyhlášky 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 informuji tímto předpisem o způsobu hodnocení výsledků vzdělávání žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 v Základní umělecké škole Uherský Ostroh.

1) Škola nebude používat slovní ani kombinované hodnocení. Hodnoceny budou všechny předměty.

2) Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci druhého pololetí školního roku 2019/2020 zohlední skutečnost, že zásahem vyšší moci nebylo možné zcela naplnit ŠVP pro tento školní rok. Škola vnímá, že druhé pololetí školního roku 2019/2020 proběhlo za zcela mimořádných podmínek, a nelze proto hodnotit podle stejných měřítek, jako například minulý školní rok.

3) Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední:

a) podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020),

b) podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky.

c) podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

 

V Uherském Ostrohu dne 11.5.2020

 

Mgr. Radim Havlíček
ředitel školy

print Formát pro tisk

Výpis: Aktualit

Výsledky o přijetí nových žáků pro školní rok 2024/2025

Výsledky o přijetí nových žáků pro školní rok 2024/2025

Taneční obrazy - závěrečné a absolventské vystoupení

Taneční obrazy - závěrečné a absolventské vystoupení19.6.2024 v 17:00 hod. sál ZUŠ Hluk

Houslový podvečer

Houslový podvečer18.6.2024 v 17:00 hod. koncertní sál zámku Uh. Ostroh

Absolventský koncert - Hluk

Absolventský koncert - Hluk13.6.2024 v 18:00 hod. sál ZUŠ Hluk

Absolventský koncert - Uherský Ostroh

Absolventský koncert - Uherský Ostroh11.6.2024 v 17:00 hod. koncertní sál zámku Uh. Ostroh

Divoký západ v Uh. Ostrohu

Divoký západ v Uh. Ostrohu30.5.2024 v 17:00 hod. malý sál sokolovny ZUŠ Uh. Ostroh

Koncert tria PaCoRa / křest cimbálu

Koncert tria PaCoRa / křest cimbálu16.5.2024 v 18:00 sál ZUŠ Hluk

Hucký bombóz 2024

Hucký bombóz 202430.4.2024 v 18.00 hod. sál ZUŠ Hluk